Измена годишњег распореда Основног суда у Алексинцу од 06.05.2021. године

Измена годишњег распореда послова судија

Годишњи распоред Основног суда у Алексинцу за 2021. годину

Председник Основног суда у Алексинцу, Небојша Цолић, на основу чл. 34 Закона о уређењу судова и на основу чл. 46 – 48 Судског пословника, по прибављеном мишљењу судија, утврђује распоред послова судија Основног суда у Алексинцу за 2020.годину.

Годишњи распоред послова судија

Годишњи распоред послова за запослене

Годишњи распоред записничара и дактилографа

Годишњи распоред кабинета и судница

Измена годишњег распореда Основног суда у Алексинцу од 18.02.2020. године

Измена годишњег распореда послова судија

Годишњи распоред Основног суда у Алексинцу за 2020. годину

Председник Основног суда у Алексинцу, Небојша Цолић, на основу чл. 34 Закона о уређењу судова и на основу чл. 46 – 48 Судског пословника, по прибављеном мишљењу судија, утврђује распоред послова судија Основног суда у Алексинцу за 2020.годину.

Годишњи распоред послова судија

Годишњи распоред послова за запослене

Годишњи распоред записничара и дактилографа

Годишњи распоред кабинета и судница

Измена годишњег распореда Основног суда у Алексинцу од 01.02.2019.године

Измена годишњег распореда 01.02.2019.

Измена годишњег распореда Основног суда у Алексинцу за 2019. годину

Измена годишњег распореда послова судија

Измена годишњег распореда послова за запослене

Измена годишњег распореда послова записничара и дактилографа

Годишњи распоред Основног суда у Алексинцу за 2019. годину

Председник Основног суда у Алексинцу, Небојша Цолић, на основу чл. 34 Закона о уређењу судова и на основу чл. 46 – 48 Судског пословника, по прибављеном мишљењу судија, утврђује распоред послова судија Основног суда у Алексинцу за 2019.годину.

Годишњи распоред послова судија

Годишњи распоред послова за запослене

Годишњи распоред записничара и дактилографа

Годишњи распоред кабинета и судница