Просторије суда

Законом о изменама и допунама Закона о уређењу судова („Службени гласник РС“, бр.116/08, 104/09, 101/10 и др.) и Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштва ( „Службени гласник РС“ бр.116/08 и др. ) између осталих судова у Републици Србији основан је суд у Алексинцу који је почео са радом дана 01.01.2014. године.

Седиште Основног суда у Алексинцу у улици Аце Милојевића бр. 2, а просторије овог суда се налазе у згради у Алексинцу у улици Аце Милојевића бр.2 на првом и другом спрату зграде,у судској јединици Сокобања у улици Светог Саве бр. 19 и у судској канцеларији у Ражњу на адреси ул.Трг Светог Саве.