Ванпарнично одељење

 • 1. Елеонора Манић - председник одељења(поступа у предметима "О" "И" и "Ив")
 • 2. Драган Антанасковић заменик председника одељења(поступа у предметима "Р1" "Р2" и "Р3")
 • 3. Драгана Николић (поступа у предметима "Р1" "Р2" и "Р3" и "О")
 • 4. Крунислав Божиновић - председник одељења(поступа у предметима "О" "И" и "Ив")
 • 5. Ана Ристић (поступа у предметима "О" "И" и "Ив")
 • 6. Небојша Цолић (поступа у предметима "О")
 • 7. Мира Павловић (поступа у предметима "Р1" "Р2" и "Р3" и "О")

У предметима међусобно ће се замењивати:

 • 1. Драган Антанасковић и Мира Павловић
 • 2. Ана Ристић и Крунислав Божиновић
 • 3. Драгана Николић и Елеонора Манић
 • 4. Небојша Цолић и Мира Павловић