Ванпарнично одељење

 • 1. Драган Антанасковић - председник одељења
 • 2. Драгана Николић заменик председника одељења
 • 3. Ана Ристић
 • 4. Небојша Цолић
 • 5. Мира Павловић
 • 6. Весна Јовановић
 • 7. Нада Арсенијевић
 • 8. Јелена Милојковић
 • 9. Немања Вуковић

У предметима међусобно ће се замењивати:

 • 1. Драган Антанасковић и Нада Арсенијевић
 • 2. Ана Ристић и Весна Јовановић
 • 3. Драгана Николић и Мира Павловић
 • 3. Јелена Милојковић и Немања Вуковић