Историјат Суда у Алексинцу

Судство у Алексинцу датира од 1833 године, када је одлуком Кнеза Милоша основан Нахијски суд у Алексинцу, који је радио једно краће време. 1836 године је поново формиран Окружни суд у Алексинцу под називом Исправничество Алексиначко окружија Бањског. Уставом од 1838 године судови су у Србији постали независни од управне власти а Окружни суд у Алексинцу је поред послова суда судио и за тежа кривична дела и то за територије данашњих општина Алексинац, Сокобања и Ражањ. Поуздано се не зна тачна локација прве зграде суда осим да је била у делу главне улице на месту удаљеном од цркве за око 70м а потом у делу чесме ,,Смех и Суза"

Од 1929 године за потребе Среског суда у Алексинацу изграђена је нова зграда (садашња зграда општине Алексинац). У овој згради суд је био смештен до 1970 године када прелази у зграду дотадашње Гимназије.

Као Општински суд у Алексинцу суд је функционисао до 31.12.2009 године када је укинут и постао је судска јединица Основног суда у Нишу. Од 1.1.2014 године законом о седиштима и подручијима судова и тужилаштва основан је Основни суд у Алексинцу са судским јединицама у Сокобањи и судском канцеларијом у Ражњу. Основни суд у Алексинцу покрива територију три општине (Алексинац, Ражањ и Сокобања) површине од око 1500 км2 са око 90.000 становника у 120 насељених места, што је једна од највећих територија коју покривају Основни судови.