Контакт

Основни суд Алексинац

Аце Милојевића бр.2, 18220 Алексинац

Информације

(018) 804-821
(018) 804-021
(018) 801-071

e-mail: uprava@al.os.sud.rs

Кривична и парнична писарница

(018) 801-401

Извршна и ванпарнична писарница

(018) 800-460

Извршитељи

(018) 800-230

фaкс

(018) 800-705

Судска јединица Сокобања

ул. Светог Саве бр.19 18230 Сокобања

(018) 830-210

Судска канцеларија у Ражњу

Партизанска бб 37215 Ражањ

(037) 841-239