Парнично одељење

 • 1. Ана Ристић - Председник одељења
 • 2. Нада Арсенијевић
 • 3. Мира Павловић
 • 4. Драган Антанасковић
 • 5. Драгана Николић
 • 6. Весна Јовановић
 • 7. Јелена Милојковић
 • 8. Немања Вуковић

У парничним предметима међусобно се замењују:

 • 1. Драгана Николић и Мира Павловић
 • 2. Ана Ристић и Драган Антанасковић
 • 3. Нада Арсенијевић и Весна Јовановић
 • 3. Јелена Милојковић и Немања Вуковић