Парнично одељење

  • 1. Ана Ристић - Председник одељења (поступа у предметима "П")
  • 2. Елеонора Манић - Заменик председника одељења (поступа у предметима "П" "П2")
  • 3. Драган Антанасковић (поступа у предметима "П" "П1" "П2")
  • 4. Драгана Николић (поступа у предметима "П" "П1")
  • 5. Крунислав Божиновић (поступа у предметима "П2")
  • 6. Мира Павловић (поступа у предметима "П" "П1")

У парничним предметима међусобно се замењују:

  • 1. Ана Ристић и Крунислав Божиновић
  • 2. Драгана Николић и Елеонора Манић
  • 4. Драган Антанасковић и Мира Павловић