Кривично одељење

  • 1. Небојша Цолић - Председник суда
  • 2. Драган Марјановић - судија
  • 3. Владица Симоновић - судија

У предметима међусобно се замењују:

  • 1. Владица Симоновић и Драган Марјановић
  • 2. Небојша Цолић са наведеним судијама наизменично