Кривично одељење

  • 1. Небојша Цолић - Председник суда
  • 2. Драган Марјановић - судија
  • 3. Јелена Ђорђевић - судија

У предметима међусобно се замењују:

  • 1. Јелена Ђорђевић и Драган Марјановић
  • 2. Небојша Цолић и Јелена Ђорђевић