Јавнe Набавкe

 • AKT 29.02.2024
 • АКТ о изменама и допунама Правилника о ближем уређивању поступка набавке у Основном суду у Алексинцу. Можете преузети
 • Овде
 • Јавна Набавка 22.01.2024
 • У складу са чл. 57 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012), Основни суд у Алексинцу је омогућио заинтересованим лицима да, преко интернет презентације суда, прате поступке јавних набавки које се спроводе пред овим судом.
 • ЈНМВ 2/2024, Набавка хигијенских средстава
 • Јавни Позив
 • Јавна Набавка 22.01.2024
 • У складу са чл. 57 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012), Основни суд у Алексинцу је омогућио заинтересованим лицима да, преко интернет презентације суда, прате поступке јавних набавки које се спроводе пред овим судом.
 • ЈНМВ 1/2024, Набавка канцеларијског матерјала
 • Јавни Позив
 • Јавна Набавка 10.02.2023
 • У складу са чл. 57 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012), Основни суд у Алексинцу је омогућио заинтересованим лицима да, преко интернет презентације суда, прате поступке јавних набавки које се спроводе пред овим судом.
 • ЈНМВ 2/2023, Набавка канцеларијског матерјала
 • Јавни Позив
 • Јавна Набавка 02.02.2023
 • У складу са чл. 57 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012), Основни суд у Алексинцу је омогућио заинтересованим лицима да, преко интернет презентације суда, прате поступке јавних набавки које се спроводе пред овим судом.
 • ЈНМВ 1/2023, Набавка хигијенских средстава
 • Јавни Позив
 • Јавна Набавка 17.10.2022
 • У складу са чл. 57 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012), Основни суд у Алексинцу је омогућио заинтересованим лицима да, преко интернет презентације суда, прате поступке јавних набавки које се спроводе пред овим судом.
 • ЈНМВ 5/2022, Набавка горива
 • Јавни Позив
 • Јавна Набавка 18.04.2022
 • У складу са чл. 57 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012), Основни суд у Алексинцу је омогућио заинтересованим лицима да, преко интернет презентације суда, прате поступке јавних набавки које се спроводе пред овим судом.
 • ЈНМВ 4/2022, Набавка горива
 • Јавни Позив
 • Јавна Набавка 01.03.2022
 • У складу са чл. 57 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012), Основни суд у Алексинцу је омогућио заинтересованим лицима да, преко интернет презентације суда, прате поступке јавних набавки које се спроводе пред овим судом.
 • ЈНМВ 5/2022, Набавка електричне енергије
 • Јавни Позив
 • Јавна Набавка 21.02.2022
 • У складу са чл. 57 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012), Основни суд у Алексинцу је омогућио заинтересованим лицима да, преко интернет презентације суда, прате поступке јавних набавки које се спроводе пред овим судом.
 • ЈНМВ 4/2022, Набавка канцеларијског матерјала
 • Јавни Позив
 • Јавна Набавка 08.02.2022
 • У складу са чл. 57 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012), Основни суд у Алексинцу је омогућио заинтересованим лицима да, преко интернет презентације суда, прате поступке јавних набавки које се спроводе пред овим судом.
 • ЈНМВ 3/2022, Набавка хигијенских средстава
 • Јавни Позив
 • Јавна Набавка 03.03.2021
 • У складу са чл. 57 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012), Основни суд у Алексинцу је омогућио заинтересованим лицима да, преко интернет презентације суда, прате поступке јавних набавки које се спроводе пред овим судом.
 • ЈНМВ 1/2021, Набавка горива
 • Јавни Позив
 • Јавна Набавка 10.02.2021
 • У складу са чл. 27 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 91/2019), Основни суд у Алексинцу је омогућио заинтересованим лицима да, преко интернет презентације суда, прате поступке јавних набавки које се спроводе пред овим судом.
 • ЈНМВ 1/2021, Набавка канцеларијског материјала
 • Конкурсна Документација
 • Јавна Набавка 29.09.2020
 • У складу са чл. 57 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012), Основни суд у Алексинцу је омогућио заинтересованим лицима да, преко интернет презентације суда, прате поступке јавних набавки које се спроводе пред овим судом.
 • ЈНМВ 2/2020, Набавка канцеларијског материјала
 • Јавни Позив
 • Конкурсна Документација
 • Јавна Набавка 19.02.2020
 • У складу са чл. 57 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012), Основни суд у Алексинцу је омогућио заинтересованим лицима да, преко интернет презентације суда, прате поступке јавних набавки које се спроводе пред овим судом.
 • ЈНМВ 2/2020, Набавка електричне енергије
 • Јавни Позив
 • Конкурсна Документација
 • Обавештење о продужењу рока за подношење понуде
 • Прва измена конкурсне документације
 • Питање и одговор 1
 • Одлука "ЈП ЕПС""
 • Јавна Набавка 19.02.2020
 • У складу са чл. 57 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012), Основни суд у Алексинцу је омогућио заинтересованим лицима да, преко интернет презентације суда, прате поступке јавних набавки које се спроводе пред овим судом.
 • ЈНМВ 1/2020, Набавка канцеларијског материјала
 • Јавни Позив
 • Конкурсна Документација
 • Обавештење о продужењу рока за подношење понуде
 • Прва измена конкурсне документације
 • Питање и одговор 1
 • Одлука "Брокер"
 • Обавештење о закључивању уговора
 • План Јавних набавки 18.02.2020
 • Можете преузети овде
 • План јавних набавки 2020
 • Јавна Набавка 11.09.2019
 • У складу са чл. 57 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012), Основни суд у Алексинцу је омогућио заинтересованим лицима да, преко интернет презентације суда, прате поступке јавних набавки које се спроводе пред овим судом.
 • ЈНМВ 3/2019, Набавка канцеларијског материјала
 • Јавни Позив
 • Конкурсна Документација
 • Одлука о додели уговора
 • Јавна Набавка 11.03.2019
 • У складу са чл. 57 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012), Основни суд у Алексинцу је омогућио заинтересованим лицима да, преко интернет презентације суда, прате поступке јавних набавки које се спроводе пред овим судом.
 • ЈНМВ 2/2019, Набавка електричне енергије
 • Јавни Позив
 • Конкурсна Документација
 • Одлука о додели уговора
 • Јавна Набавка 08.02.2019
 • У складу са чл. 57 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012), Основни суд у Алексинцу је омогућио заинтересованим лицима да, преко интернет презентације суда, прате поступке јавних набавки које се спроводе пред овим судом.
 • ЈНМВ 1/2019, Набавка канцеларијског материјала
 • Јавни Позив
 • Конкурсна Документација
 • Одлука о додели уговора
 • Јавна Набавка 25.08.2017
 • У складу са чл. 57 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012), Основни суд у Алексинцу је омогућио заинтересованим лицима да, преко интернет презентације суда, прате поступке јавних набавки које се спроводе пред овим судом.
 • ЈНМВ 1/2018, Набавка канцеларијског материјала
 • Јавни Позив
 • Конкурсна Документација
 • Јавна Набавка 25.08.2017
 • У складу са чл. 57 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012), Основни суд у Алексинцу је омогућио заинтересованим лицима да, преко интернет презентације суда, прате поступке јавних набавки које се спроводе пред овим судом.
 • ЈНМВ 3/2017, Набавка Столарије (Прозора)
 • Јавни Позив
 • Конкурсна Документација
 • Питање и одговор 1
 • Питање и одговор 2
 • Одлука о додели уговора
 • Јавна Набавка 20.02.2017
 • У складу са чл. 57 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012), Основни суд у Алексинцу је омогућио заинтересованим лицима да, преко интернет презентације суда, прате поступке јавних набавки које се спроводе пред овим судом.
 • ЈНМВ 1/2017, Набавка електричне енергије
 • Јавни Позив
 • Конкурсна Документација
 • Одлука о додели уговора
 • Јавна Набавка 02.03.2016
 • У складу са чл. 57 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012), Основни суд у Алексинцу је омогућио заинтересованим лицима да, преко интернет презентације суда, прате поступке јавних набавки које се спроводе пред овим судом.
 • ЈНМВ 2/2016, Набавка електричне енергије
 • Јавни Позив
 • Конкурсна Документација
 • Измена Конкурсне Документације ЈНМБ 1/2016
 • Обавештење
 • Конкурсна Документација - Измена
 • Јавна Набавка 10.02.2016
 • У складу са чл. 57 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012), Основни суд у Алексинцу је омогућио заинтересованим лицима да, преко интернет презентације суда, прате поступке јавних набавки које се спроводе пред овим судом.
 • ЈНМВ 1/2016, Набавка канцеларијског матерјала
 • Јавни Позив
 • Конкурсна Документација
 • Одлука о обустави 09.11.2015
 • Одлуку о обустави поступка јавне набавке мале вредности број 7/2015 можете преузети овде
 • Одлука о обустави 7/2015
 • Јавна Набавка 28.10.2015
 • У складу са чл. 57 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012), Основни суд у Алексинцу је омогућио заинтересованим лицима да, преко интернет презентације суда, прате поступке јавних набавки које се спроводе пред овим судом.
 • ЈНМВ 7/2015, санација столарије
 • Јавни Позив
 • Конкурсна Документација
 • Одлука о додели уговора 20.10.2015
 • За јавну набавку број 6/2015 - "Набавка канцеларијског намештаја - II фаза, за потребе Основног суда у Алексинцу"
 • Одлука о додели уговора
 • Јавна Набавка 06.10.2015
 • У складу са чл. 57 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012), Основни суд у Алексинцу је омогућио заинтересованим лицима да, преко интернет презентације суда, прате поступке јавних набавки које се спроводе пред овим судом.
 • ЈНМВ 6/2015, набавка канцеларијског намештаја
 • Конкурсна Документација
 • Питање 1
 • Одговор 1
 • Јавна Набавка 05.05.2015
 • У складу са чл. 57 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012), Основни суд у Алексинцу је омогућио заинтересованим лицима да, преко интернет презентације суда, прате поступке јавних набавки које се спроводе пред овим судом.
 • ЈНМВ 5/2015, набавка клима уређаја
 • Јавни Позив
 • Конкурсна Документација
 • Јавна Набавка 01.04.2015
 • У складу са чл. 57 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012), Основни суд у Алексинцу је омогућио заинтересованим лицима да, преко интернет презентације суда, прате поступке јавних набавки које се спроводе пред овим судом.
 • ЈНМВ 4/2015, набавка клима уређаја
 • Конкурсна Документација
 • Јавна Набавка 23.03.2015
 • У складу са чл. 57 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012), Основни суд у Алексинцу је омогућио заинтересованим лицима да, преко интернет презентације суда, прате поступке јавних набавки које се спроводе пред овим судом.
 • ЈНМВ 3/2015, набка радова на постављању подова и подних облога
 • Конкурсна Документација
 • Јавна Набавка 12.02.2015
 • У складу са чл. 57 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012), Основни суд у Алексинцу је омогућио заинтересованим лицима да, преко интернет презентације суда, прате поступке јавних набавки које се спроводе пред овим судом.
 • ЈНМВ 1/2015, набка канцеларијског матерјала
 • Јавни Позив
 • Конкурсна Документација