ЕВИДЕНЦИЈА О УСЛУГАМА ТУМАЧА И ПРЕВОДИОЦА

У складу са дописом Врховног касационог суда SU VIII-110/17 од 03.03.2017. године Основни суд у Алексинцу објављује евиденцију о услугама тумача и преводиоца који су коришћене у предметима пред овим судом.

Ове услуге су коришћене у следећим предметима:

К-3/17 коришћене су услуге преводиоца за бугарски језик Ташков Стојча

К-385/16 коришћене су услуге преводиоца за бугарски језик Ташков Стојча и Васов Мила

Кппд-8/16 коришћене су услуге преводиоца за бугарски језик Христине Стевановић

П2-26/17 коришћене су услуге преводиоца за немачки језик Мануела Штиклер Рајковић

П-680/16 коришћене су услуге тумача за знаковни језик Небојша Марковић