Одељење судске праксе

  • 1. Владица Симоновић - Руководилац одељења
  • 2. Елеонора Манић - Заменик руковидиоца одељења
  • 3. Драгана Николић
  • 4. Драган Антанасковић